^ Naar boven

BNG Vermogensbeheer

Solide vermogensbeheerder voor het maatschappelijk belang

Welkom op de site van BNG Vermogensbeheer. U leest hier alles over onze dienstverlening aan instanties die betrokken zijn bij het maatschappelijk belang. Denk hierbij aan provincies, gemeenten, nutsbedrijven en onderwijsinstellingen. Maar ook bedrijfstakpensioenfondsen en verenigingen en stichtingen die een breed maatschappelijk doel dienen behoren tot onze relaties.


Wij zijn een onafhankelijke vermogensbeheerder, 100% dochter van de op een na veiligste bank van de wereld. We hebben een diepgaande kennis van vastrentende waarden. Europese staatsobligaties en obligaties uitgegeven door financiële ondernemingen, waaronder covered bonds, zijn bij uitstek ons speelveld. We beperken ons tot eersteklas beleggingen en zoeken steeds naar stabiliteit en zekerheid in rendement. Onze resultaten zijn uitstekend en dat geldt ook voor ons risicobeheer.

Visual

Nieuws

 

BNG-fondsen

banner
Rendementen en koersen

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.